Početna
Početna

Formiranje trodimenzionalnih modela terena

Za savremeno planiranje i projektovanje, nije potrebna samo klasična podloga, nego je potrebno da se teren vidi trodimenzionalno. Za 3D modeliranje, bilo koje vrste terena, od iznimne je važnosti imati pouzdane i ažurne ulazne podatke, odnosno adekvatno obaviti prikupljanje podataka na terenu i njihovu obradu u jedan funkcionalan 3D model.

 

Do sada, naša firma je imala priliku izraditi trodimenzionalan prikaz područja rijeke Save, u dužini od 350 km, na zahtjev Agencije za vodno područje rijeke Save u Sarajevu. Ovaj 3D model je urađen u sklopu projekta koji je podržala Španska vlada AECID/IMG, u cilju obnove ekosistema rijeke Bosne i njenih pritoka.

 

Osim toga, za potrebe RMU "Kakanj", napravljen je prikaz 3D modela dijela područja rudnika mrkog uglja u Kaknju, i to njegov prikaz za nadzemne i podzemne kopove. Isječak modela je predstavljen na slici gore-lijevo.

 

Projekti izrade trodimenzionalnih modela prikaza terena, kao i raznih infrastrukturalnih objekata na njima, su metode primjenjene veoma često u svijetu. I naša firma je samoincijativno izvršila modeliranje terena i idejnog rješenja trase autoputa 5c, kako bi na još jednom primjeru testirala višestruku primjenu novih tehnologija.