Početna
Početna
Konjic

Digitalizacija općine Konjic

Više>>

KomUr
Mostar
3dTereni

Digitalizacija katastra komunalnih uređaja

Više>>

GPS mreža Mostar

Više>>

Formiranje trodimenzionalnih modela terena

Više>>

Projekti i reference

Tokom našeg postojanja, imali smo veliku čast i zadovoljstvo da  sarađujemo sa velikim brojem institucija na svim nivoima vlasti u BiH. Mnogi projekti koje smo realizovali rađeni su po prvi put na našim prostorima. Također smo uspješno završili i niz kompleksnih projekata drugih izvođača koji su, uslijed ratnih i drugih zbivanja, bili prekinuti.

 

Našim dosadašnjim klijentima se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju za realizaciju njihovih projekata, a u budućnosti se nadamo sticanju novih iskustava i poslovnih suradnika.

Komasacija

Komasacioni radovi

Više>>

Azuriranje

Sistematsko ažuriranje katastra

Više>>

Pilot projekti od velike važnosti

Pilot projekti od velike važnosti u BiH

PremjerIodrzavanje

Dovršetak premjera i održavanje

Više>>

KKU
Putevi

Reambulacija za potrebe urbanističkog planiranja i projektovanja

Izrada i održavanje katastra komunalnih uređaja (KKU)

Više>>

Geodetski poslovi za modernizaciju željezničkih pruga, autoputeva i cesta

Više>>

BazePodataka

Formiranje baza podataka katastra nekretnina i njihovo održavanje

Više>>

Reambulacija

Više>>

Projekti i usluge koje pružamo

Konzulting, Supervizija i monitoring

Konzalting

Više>>

Ortofoto

Ortofoto i izrada digitalne karte

R 1:200.000 FBIH

Više>>