Početna
Početna

Dovršetak premjera obezbjeđuje ažurne podatke u službenoj upotrebi

Dovršetak premjera i održavanje

U svrhu priprema za uspostavljanje katastra nekretnina, po odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina iz 1984.godine, mnoge katastarske općine u Bosni i Hercegovini vršile su pripreme za ažuriranja katastarskih podataka, a sve u cilju uspostave katastra nekretnina.

 

Među ažuriranim katastarskim općinama nalaze se i mnoge gradske katastarske općine koje su to ažuriranje vršile mješovitom metodom, odnosno, pojedinačnom reambulacijom i dijelom novim premjerom. Među ovim katastarskim općinama nalazile su se i katastarske općine Maglaj grad kao i Jajce grad. Njihova reambulacija, započeta 1988.godine, uslijed ratnih zbivanja je bila prekinuta krajem 1991.godine. Nastavak premjera u navedenim katastarskim općinama vršila je naša firma, uz mnogo veći obim poslova nego što je ugovorom bilo predviđeno.

 

Ovakvih katastarskih općina u Bosni i Hercegovini ima dosta, te se nastavak započetih radova treba što prije ponovo pokrenuti kako prikupljeni podaci, koji  još uvijek nisu u službenoj upotrebi, ne bi zastarjeli.

Nastavkom započetih radova premjera stvorila bi se mogućnost ažuriranja prikupljenih podataka i stavljanje istih u službenu upotrebu.