Početna
Početna

GPS-kampanja za izradu GPS geodetske mreže u Mostaru tokom 2006. godine

GPS mreža Mostar

Tokom ovih godina, a naročito u ratnom periodu, gradske geodetske mreže su masovno uništene, pa je ovo jedini način da se što brže i efikasnije izradi geodetska mreža, bez koje su neizvodivi ikakvi geodetski radovi.

 

Za potrebe Ministarstva civilnih poslova BiH, urađena je GPS mreža područja grada Mostara, za čiju realizaciju je bilo potrebno sačiniti projekat i prateći softver, te primjeniti  najsavremeniji i najtačniji geodetski instrumentarij.

 

Naša firma je u potpunosti i po prvi put u BiH primjenila GPS metodu izrade jedne gradske geodetske mreže. Danas je ova vrsta projekata prihvaćena i nastavlja da se realizuje u drugim gradovima Federacije BiH.