Početna
Početna

Konzulting, supervizija i monitoring geodetskih radova

Iako je ovakav vid kontrole izuzetno bitan za cjelokupni kvalitet izvedenog projekta, moramo naglasiti da supervizija i monitoring geodetskih radova se izvodi sporadično, zavisno od zahtjeva naručioca, te ne predstavlja praksu niti zakonsku obavezu na našem tržištu.

 

Neke od većih projekata na kojima smo svojim stručnim pregledom izvršili reviziju i bili stručni nadzor obavljenih  geodetskih radova bili su:

 

Projekat obnove Starog mosta u Mostaru,

Međunarodni aerodrom "Butmir" u Sarajevu

Zapadni prilaz gradu Sarajevu, II faza i drugo.

 

Također smo izvršili i reviziju geodetskih poslova na povezivanju vanjske geodetske mreže sa geodetskom mrežom u oknima rudnika mrkog uglja "Kakanj".

 

Osim gore navedenih, vršili smo i reviziju geodetskih radova na izradi protočne hidroelektrane u općini Konjic.

Kako smo na tržištu prisutni već dugi niz godina i posjedujemo respektabilnu referenc listu, što nas je pozicioniralo kao vodeću geodetsku BH firmu, klienti - uglavnom organi javne uprave i javna preduzeća, nam se redovno obraćaju sa zahtjevima za obavljanje revizije geodetskih poslova obavljenih od strane drugih izvođača.

Zahvaljujući bogatom iskustvu koje posjedujemo, često sarađujemo na projektima supervizije i konzultinga