Početna
Početna

Naša firma, to sa ponosom možemo istaći, je pionir u procesu digitalizacije katastarskih planova

Digitalizacija Općine Konjic

Nakon 1996. godine, u Bosni i Hercegovini se započelo sa zagovaranjem modernizacije geodetskih radova i to putem primjene digitalizacije, GPS mreža, stvaranja trodimenzionalnog (3D) sistema terena i korištenjem najsuvremenijeg instrumentarija napredne tehnologije i visoke tačnosti na izvođenju geodetskih radova. Međutim, tek nakon 2000. godine, to zagovaranje se počelo primjenjivati i u praksi, jer je modernizacija struke zahtijevala velika materijalna ulaganja, obuku kadra i transfer znanja iz zapadnih zemalja.

 

Za primjenu digitalizacije u Bosni i Hercegovini, bilo je potrebno sačiniti projekat i program digitalizacije, kojeg je ova firma sačinila i prezentirala u geodetsku javnost.

 

Program digitalizacije geodetskih planova bio je verifikovan od nadležnog federalnog organa i primjenio se u digitalizaciji katastarskih planova cjelokupne općine Konjic, koja ima 65 katastarskih općina i oko 20.000 katastarskih parcela.

 

Iako je dosadašnja praksa bila takva da veće geodetske radove sufinansira Federalna uprava za geodetsko-imovinske poslove, ista to nije učinila iz opravdanih razloga, ali je Općina Konjic, od samog početka prepoznala važnost ovih radova, koji, između ostalog, omogućavaju modernizaciju i efikasnost rada općinskih službi, efikasnije održavanje premjera, brži dostup ažurnih i tačnih geodetskih podataka, kako institucijama i firmama tako i građanstvu. Stoga, je općina Konjic krenula zajedno sa nama u realizaciju ovog  pilot projekta, pružila nam podršku i sama ga svojim sredstvima izfinansirala. Ovo su bili prvi radovi digitalizacije koji su rađeni uz primjenu savremene tehnologije.

 

Naša firma, to sa ponosom možemo istaći, je bila pionir u ovoj modernizaciji. Proces modernizacije je podržan i sproveden sopstvenim resursima, obukom kadra u inostranstvu, trudom i zalaganjima naših stručnjaka, prateći viziju budućnosti naše firme.